Skip to main content

Tell Restaurant


10% off KHQR Validity: 08 Dec 24 012 508 818/069 708 888 TELLRestaurant #49, St.294, BKK1, Kh. Chamkamorn , Phnom Penh

10% off KHQR
Validity: 08 Dec 24


  • 012 508 818/069 708 888
  • TELLRestaurant
  • #49, St.294, BKK1, Kh. Chamkamorn , Phnom Penh