Skip to main content

BAEK Jong IL, President of PPCBank

សារពីប្រធានប្រតិបត្តិ

សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នា

ធនាគារភីភីស៊ីប៊ែងបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ២០០៨។ ដោយឃើញសក្ដានុពលសេដ្ឋកិច្ច ព្រមទាំងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារផងនោះ សម្ព័ន្ធ Jeonbuk Financial និងសម្ព័ន្ធ OK Financial បានសម្រេចចិត្តចូលខ្លួនក្លាយជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំរបស់ធនាគារភីភីស៊ីប៊ែងនៅឆ្នាំ២០១៦។

ក្នុងនាមជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេមួយនៅកម្ពុជាដែលមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាមស្តង់ដារប្រទេសកូរ៉េ សាខា​ របស់យើងទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានា មានចំនួនសរុប ២៣សាខា ជាមួយនឹងទូរ ATM ៦៥ទីតាំងដាក់ដំណើរការតាមកម្រិតស្តង់ដារខ្ពស់ និងតាមបរិបថទំនើប។

“គុណភាពប្រសើរជាងបរិមាណ” គឺជាគោលដៅចម្បងបន្ទាប់របស់ពួកយើងក្នុងការផ្ដល់ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុជូនទៅដល់អតិថិជន ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារដែលមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការបំពេញបែបបទ និងឯកសារច្រើន។ វិស័យធនាគារគឺជាសេវាកម្មដែលមានការរឹតបន្តឹងផ្នែកច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹងបំផុត ហើយគោលដៅរបស់យើងគឺរកវិធីដែលអាចឲ្យអតិថិជនយើងទាំងអស់ទទួលបានសេវាកម្មធនាគារដែលមានភាពងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាព។

ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាថា អតិថិជនរបស់យើង ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ អាចទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីអ្នកជំនាញរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញដែលសមស្របនឹងលោកអ្នកបំផុតដែលមានដូចជា លេខទូរស័ព្ទបម្រើសេវាអតិថិជន២៤ម៉ោង Live Chat គេហទំព័ររបស់យើងដែលលោកអ្នកកំពុងអាននេះ Facebook Messenger ឬតាមសេវាធនាគារចល័ត និងប្រព័ន្ធសេវាអ៊ីនធឺណេតអាជីវកម្ម smartBiz ។ ប្រសិនបើចង់ទទួលបានការផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្ទាល់នោះ លោកអ្នកក៏អាចអញ្ជើញមកសាខារបស់យើងណាមួយដែលស្ថិតនៅជិតលោកអ្នកបំផុតពួ កយើងរីករាយនឹងជួយប្រឹក្សាយោបល់តាមតម្រូវការលោកអ្នកជានិច្ច។

បើនិយាយដល់គេហទំព័ររបស់វិញ យើងដឹងថាអ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តការអាន និងស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មានតាមគេហទំព័រយើងច្រើនជាងការសន្ទនាតាម Live Chat ដូច្នេះយើង ព្យាយាមធ្វើឲ្យគេហទំព័រនេះឲ្យក្លាយទៅជាកន្លែងស្តុកទិន្នន័យដ៏ជាក់លាក់មួយដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមានសារប្រយោជន៍ និងក្លឹមសារច្បាស់លាស់បំផុតដែលលោកអ្នកត្រូវការ។ យើងដឹងថា មនុស្សគ្រប់ៗគ្នាសុទ្ធតែមានតម្រូវការខុសៗគ្នា តែយើងចង់ឲ្យប្រាកដថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវសេវាកម្ម និងប្រតិបត្តិការធនាគារជាមួយយើង ប្រកបដោយផាសុខភាព និងមានសុវត្ថិភាពបំផុត។

ការផ្លាស់ប្ដូរវិស័យធនាគារប្រកបដោយភាពជឿនលឿន និងល្អប្រសើរជាមួយប្រជាជនខ្មែរ គឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំពិតជាទន្ទឹងរង់ចាំពេលវេលាដ៍ល្អនេះណាស់។ សូមជឿជាក់ថាយើងតែងតែនៅទីនេះសម្រាប់តម្រូវការនិងទទួលយកការលម្អរបស់លោកអ្នកជានិច្ច។
សូមអរគុណដែលបានជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សេវាធនាគាររបស់យើង។

ដោយក្ដីគោរពពីខ្ញុំ
BAEK Jongil នាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារភីភីស៊ីប៊ែង

BAEK Jong IL, President of PPCBank