loader image

Language:

Language:

Language:

ឥណទានរថយន្ត

ឥណទាន រថយន្ត

សម្រាប់បុគ្គល

អាត្រា​ការប្រាក់​ទាប​របស់​យើង នឹង​ជួយ​ឲ្យ​លោកអ្នក​ធ្វើដំណើរ​បាន​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស និង​ងាយស្រួល​

​តើ​លោកអ្នក​កំពុង​ស្វែងរក​មធ្យោបាយ​ថ្មី​ដើម្បី​ធ្វើដំណើរ​ទៅគ្រប់​ទីកន្លែង​ក្នុង​ទីក្រុង ឬ​ត្រូវការ​ទំហំ​យានយន្ត​ធំ​ទូលាយ​ជាង​មុន​សម្រាប់​ធ្វើដំណើរ​រួមគ្នា​ជាមួយ​ក្រុមគ្រួសារ​របស់​លោកអ្នក​មែន​ឬទេ​? សូម​ពិចារណា​លើ​ឥណទាន​ម៉ូតូ និង រថយន្ត​តាមរយៈ​ធនាគារ PPCBank​។ យើង​ផ្តល់​ឥណទាន​សម្រាប់​ទិញ​រថយន្ត​ថ្មី និង​រថយន្ត​មួយ​ទឹក ដោយមាន​អត្រា​ការប្រាក់​សមរម្យ​។ ជាមួយនឹង​ការអនុម័ត​ផ្តល់​ឥណទាន​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស នោះ​លោក​អ្នកនឹង​អាច​ទទួលបាន​ម៉ូតូ ឬ​រថយន្ត​ថ្មី​យ៉ាង​ងាយ​។​

​ដើម្បី​ដាក់​ពាក្យសុំ​ឥណទាន លោកអ្នក​ត្រូវការ​មាន​ប័ណ្ណ​ការងារ កិច្ចសន្យាការងារ របាយការណ៍​ធនាគារ ការបញ្ជាក់​ប្រាក់បៀវត្សរ៍​ពី​ធនាគារ តារាង​បើកប្រាក់​បៀវត្សរ៍ ជា​ប្រជាពលរដ្ឋ​មាន​ទីលំនៅ​ពិតប្រាកដ និង​បង្ហាញ​ពី​លទ្ធភាព​នៅក្នុង​ការសង​ប្រាក់​ដល់​ធនាគារ PPCBank វិញ​។​

 

#easybanking

​ឥណទាន​រថយន្ត​

លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​

• រូបិយ៍ប័ណ្ណ៖ រៀល និង ដុល្លារ​

• ទឹកប្រាក់កម្ចី៖ 2,000 ដុល្លារ រហូតដល់ 300,000 ដុល្លារ

• រយៈពេលខ្ចី៖ 72 ខែ (6ឆ្នាំ)​

• ​របៀបសងប្រាក់៖ ទូទាត់តាមដំណាក់កាល ឬ បង់រំលស់

• អត្រាការប្រាក់*៖ ចាប់ពី 8.50% ក្នុងមួយឆ្នាំ​

• ទ្រព្យបញ្ចាំ៖ ប័ណ្ណសម្គាល់រថយន្ត ឬអចលទ្រព្យ​

• អាចខ្ចីប្រាក់បានរហូតដល់ 80% នៃតម្លៃរថយន្តសរុប​

 

(*អាត្រាការប្រាក់ អាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពរថយន្ត(ថ្មី ឬ មួយទឹក) រយៈពេលកម្ចី និង ទំហំនៃកម្ចី)
(**ចំពោះការទិញរថយន្តពីក្រុមហ៊ុនដៃគូររបស់ធនាគារPPCBank អាត្រាការប្រាក់អាចទាបជាបជាងអាត្រាការប្រាក់ធម្មតា។)

ដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទានរថយន្តថ្មីស្រឡាងមួយគ្រឿង ឬរថយន្តមួយទឹក (រថយន្តដែលមានរយៈពេល 17 ឆ្នាំ ឬតិចជាងនេះគិតចាប់ពីពេលដែលរថយន្តនោះត្រូវបានផលិត)។

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

សូមទាក់ទង់ទៅកាន់សាខាធនាគារPPCBankណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬ ទូរស័ព្ទមកកាន់ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 023-909-909 24ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍។

"]