Skip to main content
ឥណទានរថយន្ត
សម្រាប់បុគ្គល ឥណទាន ឥណទានរថយន្ត

អត្រាការប្រាក់ទាបរបស់យើង នឹងជួយសម្រេចក្ដីស្រមៃរបស់អ្នកបានយ៉ាងរហ័ស និងងាយ ស្រួល។​

​ជ្រើសរើសឥណទានរថយន្ត​ជាមួយធនាគារ PPCBank យើងនឹងផ្ដល់ជូនឥណទានរថយន្តថ្មី និងរថយន្តមួយទឹក ដោយមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យ ជាមួយនឹងការអនុម័តផ្ដល់ឥណទានយ៉ាង ឆាប់រហ័ស។ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបានរថយន្តថ្មីយ៉ាងងាយស្រូល។​


លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​

សម្រាប់បុគ្គល:អាចខ្ចីទិញបាន២គ្រឿង
រូបិយប័ណ្ណ:ប្រាក់រៀល​ និងដុល្លា
ទឹកប្រាក់កម្ចី៖2,000 ដុល្លារ រហូតដល់ 300,000 ដុល្លារ
រយៈពេលខ្ចី៖84 ខែ (7ឆ្នាំ)​
របៀបសងប្រាក់៖ទូទាត់តាមដំណាក់កាល ឬ បង់រំលស់
អត្រាការប្រាក់*៖ចាប់ពី 9.5% ក្នុងមួយឆ្នាំ​
ទ្រព្យបញ្ចាំ៖ប័ណ្ណសម្គាល់រថយន្ត ឬអចលទ្រព្យ​
ទំហំកម្ចីអាចខ្ចីប្រាក់បានរហូតដល់ 80% នៃតម្លៃរថយន្តសរុប​

ដើម្បីស្នើសុំឥណទាន


  • 1

   មាន​ប័ណ្ណ​ការងារ កិច្ចសន្យាការងារ របាយការណ៍​ធនាគារ ការបញ្ជាក់​ប្រាក់បៀវត្សរ៍​ពី​ធនាគារ តារាង​បើកប្រាក់​បៀវត្សរ៍


  • 2

   ជា​ប្រជាពលរដ្ឋ​មាន​ទីលំនៅ​ពិតប្រាកដ


 • 3

  បង្ហាញ​ពី​លទ្ធភាព​នៅក្នុង​ការសង​ប្រាក់​ដល់​ធនាគារ PPCBank វិញ​


*អត្រាការប្រាក់ អាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពរថយន្ត(ថ្មី ឬ មួយទឹក) រយៈពេលកម្ចី និង ទំហំនៃកម្ចី។
**ចំពោះការទិញរថយន្តពីក្រុមហ៊ុនដៃគូររបស់ធនាគារPPCBank អត្រាការប្រាក់អាចទាបជាបជាងអត្រាការប្រាក់ធម្មតា។

រថយន្តថ្មីស្រឡាងមួយគ្រឿង
(រថយន្តដែលមានរយៈពេល 17 ឆ្នាំ ឬតិចជាងនេះគិតចាប់ពីពេលដែលរថយន្តនោះត្រូវបានផលិត)។

រថយន្តមួយទឹក
(រថយន្តដែលមានរយៈពេល 10 ឆ្នាំ ឬតិចជាងនេះគិតចាប់ពីពេលដែលរថយន្តនោះត្រូវបានផលិត)។

ស្នើសុំកម្ចីឥឡូវនេះតាមរយៈទម្រង់ខាងក្រោម:

  ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
  ព័ត៌មានចំណូល និងចំនួនកម្ចីដែលស្នើសុំ

  លក្ខខណ្ឌ

  ខ្ញុំអនុញ្ញាតិអោយធនាគារ PPCBank ប្រមូលព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងពាក្យស្នើសុំ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យស្នើសុំនេះ ហើយបង្ហាញទៅភាគីទីបីក្នុងគោលបំណងដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងមាត្រា ៨ នៃប្រកាសស្តីពីការធ្វើរបាយការណ៍ឥណទាន។ ខ្ញុំយល់ស្របថាក្រុមហ៊ុនស៊ីប៊ីស៊ី ខូអិលធីឌី ដែលមានទីតាំងនៅអាគារវឌ្ឍនៈ (ជាន់ ៩) ផ្ទះលេខ ៦៦ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជានិងអាស័យដ្ឋានរបស់ធនាគារ PPCBank ដែលមានផ្ទះលេខ ២១៧ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា នឹងទទួលខុសត្រូវលើការប្រមូលព័ត៌មាន ធ្វើប្រតិបត្តិការលើទិន្នន័យ និងផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យ។ខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំ ហើយស្នើសុំការកែប្រែ ឬលុបទិន្នន័យ នៅពេលមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមនីតិវិធីដែលបានបង្កើតឡើងដោយប្រកាសស្តីពីការធ្វើរបាយការណ៍ឥណទាន និងច្បាប់ក្រមសីលធម៌ផ្សេងៗ។ ខ្ញុំយល់ព្រមជាមួយ PPCBank និងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដើម្បីប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់សម្រាប់សកម្មភាពទីផ្សារ និងយល់ព្រមថាព័ត៌មានអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការរក្សាទុកលើកលែងតែស្នើសុំលុបចោលព័ត៌មាន។

  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

  សូមទាក់ទង់ទៅកាន់សាខាធនាគារPPCBankណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬ ទូរស័ព្ទមកកាន់ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 096 3 909 909 / 023 909 909 24ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍។