loader image

Language:

Language:

Language:

ឥណទានរថយន្ត

តើ​លោកអ្នក​កំពុង​ស្វែងរក​មធ្យោបាយ​ថ្មី​ដើម្បី​ធ្វើដំណើរ​ទៅគ្រប់​ទីកន្លែង​ក្នុង​ទីក្រុង ឬ​ត្រូវការ​ទំហំ​យានយន្ត​ធំ​ទូលាយ​ជាង​មុន​សម្រាប់​ធ្វើដំណើរ​រួមគ្នា​ជាមួយ​ក្រុមគ្រួសារ​របស់​លោកអ្នក​មែន​ឬទេ​? សូម​ពិចារណា​លើ​ឥណទាន​ម៉ូតូ និង រថយន្ត​តាមរយៈ​ធនាគារ PPCBank​។​

យើង​ផ្តល់​ឥណទាន​សម្រាប់​ទិញ​រថយន្ត​ថ្មី និង​រថយន្ត​មួយ​ទឹក ដោយមាន​អត្រា​ការប្រាក់​សមរម្យ​។ ជាមួយនឹង​ការអនុម័ត​ផ្តល់​ឥណទាន​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស នោះ​លោក​អ្នកនឹង​អាច​ទទួលបាន​ម៉ូតូ ឬ​រថយន្ត​ថ្មី​យ៉ាង​ងាយ​។​

ប័ណ្ណវីសាឥណទាន

ប័ណ្ណ​វី​សា​ឥណទាន​របស់​ធនាគារ PPCBank គឺជា​ប័ណ្ណ​អេឡិចត្រូនិក​ដែលមាន​ផ្ទុក​ទៅដោយ​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើប​ចុងក្រោយ​បំផុត​។​

​ប័ណ្ណ​នេះ ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រតិបត្តិការ​សាច់ប្រាក់ ដូចជា​ការដក​ប្រា​ក់នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​តាម​ម៉ាស៊ីន ATM និង​ការទូទាត់​ប្រាក់​តាម​ម៉ាស៊ីន​ឆូត​កាត និង​តាម​អន​ឡាញ​កាន់​តែមាន​ភាពងាយស្រួល​។ ប័ណ្ណ​វី​សា​ឥណទាន​របស់​យើង គឺមាន​ភាពងាយស្រួល ដោយសារ​លោកអ្នក​អាចធ្វើ​ការចំណាយ​ប្រាក់​ភ្លាមៗ និង​ធ្វើការ​ទូទាត់​ប្រាក់​តាម​ក្រោយ​ក៏បាន​។​

"]