loader image

Language:

Language:

Language:

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានជំងឺកូវីដ19

Home - ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ - មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានជំងឺកូវីដ19

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានជំងឺកូវីដ19

វិធានការដូចជាការរក្សាគម្លាត សង្គមនិងការអនុវត្តអនាម័យឱ្យបានត្រឹមត្រូវត្រូវបានគេរកឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារខ្លួនយើង និងអ្នកដទៃពីជម្ងឺកូវីដ១៩ ។ ការរក្សាគម្លាតពីគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ ២ ម៉ែត្រអាចជួយទប់ស្កាត់ការរីករាយដាលនៃជម្ងឺនេះ !

 

ទោះបីជាចំនួនអ្នកឆ្លងជម្ងឺនេះកំពុងតែធ្លាក់ចុះក៏ដោយយើងទាំងអស់គ្នាចាំបាច់បន្ដ ការអនុវត្តន៍នូវវិធានការការពារនេះឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន និងចូលរួមចំណែកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយជម្ងឺកូវីដ១៩!

លុយអាចផ្ទុកបាក់តេរី។ ជាមួយសេវាធនាគារតាមទូរសព្ទដៃ និង ប័ណ្ណវីសាContactless អ្នកអាចជៀសវាងការប៉ះសាច់ប្រាក់ខណៈពេលដែលអ្នកធ្វើការទិញអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្ត!

 

  ចុចនៅ ទីនេះ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ & ប្រភពដើម
កម្មវិធីតាមដានកូវីដ១៩ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
  ចុចលើរូបភាពខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត
"]