loader image

Language:

Language:

Language:

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដេញថ្លៃ

 • By Samrach CHUM
 • on Sep 09, 2020
ការជួសជុលកែលម្អផ្នែកខាងក្នុង និង ខាងក្រៅ នៃការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់ ធនាគារ ភីភីស៊ីប៊ែង សាខាផ្សារថ្មី
អានបន្ដ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដេញថ្លៃ

 • By Samrach CHUM
 • on Sep 09, 2020
ការជួសជុលកែលម្អផ្នែកខាងក្នុង និង ខាងក្រៅ នៃការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់ ធនាគារ ភីភីស៊ីប៊ែង សាខាផ្សារថ្មី
អានបន្ដ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដេញថ្លៃ

 • By Chakriya Bour
 • on Jun 19, 2020
ការចូលរួមក្នុងការជួសជុលកែលម្អ ផ្នែកខាងក្នុង និង ខាងក្រៅ របស់ធនាគារ ភីភីស៊ីប៊ែងចំនួន ២សាខា...
អានបន្ដ

ធនាគារPPCBankបង្ហាញ​ពីគោលជំហរដ៏រឹងមាំ​សម្រាប់
អតិថិជនក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិ ​​​Covid-19

 • By Chakriya Bour
 • on Apr 24, 2020
ស្របពេលនៃការរីករាលដាលរបស់ជំងឺរាតត្បាត Covid-19នៅពាសពេញពិភពលោកនេះ​ ...
អានបន្ដ

ការបោះផ្សាយលក់មូលបត្របំណុលរបស់ ធនាគារ ភីភីស៊ីប៊ែង

 • By Chakriya Bour
 • on Apr 08, 2020
ធនាគារភ្នំពេញពាណិជ្ជម.ក(“ធនាគារភ្នំពេញពាណិជ្ជ”) ដោយមានជំនួយពីក្រុមហ៊ុនយាន់តាស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា)...
អានបន្ដ

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

 • By Chakriya Bour
 • on Mar 19, 2020
នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ មីនាម៉ោង៦:៣០ សមត្ថកិច្ចប៉ូលីស បានទទួលរបាយការណ៍អំពីករណីឃាតកម្មលើ សន្តិសុខឯកជនយាមនៅមុខអគារសា ខាធនាគារភីភីស៊ីប៊ែងរាជធានីភ្នំពេញ។
អានបន្ដ

PPCBank’s Parent bank “Jeonbuk bank” brings hope Cambodia

 • By Chakriya Bour
 • on Jun 08, 2019
On 10th August 2016, CEO of Jeonbuk Bank, Yim Yong-tiack whose bank recently seated as the parent bank of Phnom Penh...
អានបន្ដ

ទូទាត់តាមប័ណ្ណVisa Contactless
ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ…

 • By Chakriya Bour
 • on Jun 17, 2020
ទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់ ៣ដុល្លារភ្លាមៗ នៅពេលអ្នកទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណ Visa តាមបច្ចេកវិទ្យាcontactless ...
អានបន្ដ

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃនៅស្ថានីយ
ប្រេងឥន្ទនៈCaltex…

 • By Chakriya Bour
 • on Jun 05, 2020
ទទួលបានទឹកប្រាក់ ៣ ដុល្លារភ្លាមៗ នៅពេលដែលអ្នកប្រើបណ្ណ Visa Contactless របស់ធនាគារ PPCBank...
អានបន្ដ

PPCBank Partners with Wing to Offer Money Transfer Service for Local & International Markets

 • By Chakriya Bour
 • on Jun 07, 2019
On April 2, 2018 PPCBank and Wing Limited Specialized Bank have teamed up to provide new choices for money...
អានបន្ដ

PPCBank signs MOU with Diners Club International for Premium Card Market in Cambodia

 • By Chakriya Bour
 • on Jun 07, 2019
On April 23, 2018, PPCBank, fully incorporated commercial bank in Cambodia, signed a Memorandum...
អានបន្ដ

PPCBank Becomes the First Diners Club International Issuer in Cambodia

 • By Chakriya Bour
 • on May 23, 2019
Riverwoods, IL; Phnom Penh, 8 November 2018–PPCBank and Diners Club International have signed a franchise...
អានបន្ដ

PPCBank & South Korean Doctors Team Up For Free Eye Surgery …

 • By Chakriya Bour
 • on May 23, 2019
Phnom Penh, 2 November 2018–PPCBank has announced that it is bringing a group of ophthalmologists from South Korea...
អានបន្ដ
"]