Skip to main content

ខ្ញុំបានផ្ទេរចំនួនតិចជាងដែនកំណត់ប្រតិបត្តិការ។ ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចផ្ទេរបាន?


ទោះបីជាអ្នកផ្ទេរចំនួនតិចជាងដែនកំណត់ប្រតិបត្តិការក៏ដោយ ការប្រើប្រាស់ដែនកំណត់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកអាចលើសរួចហើយ អ្នកអាចពិនិត្យមើលចំនួនកំណត់ដែលមាន ម៉ឺនុយ -> សុវត្ថិភាព -> អេក្រង់ផ្ទេរដែនកំណត់។

ទោះបីជាអ្នកផ្ទេរចំនួនតិចជាងដែនកំណត់ប្រតិបត្តិការក៏ដោយ ការប្រើប្រាស់ដែនកំណត់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកអាចលើសរួចហើយ អ្នកអាចពិនិត្យមើលចំនួនកំណត់ដែលមាន ម៉ឺនុយ -> សុវត្ថិភាព -> អេក្រង់ផ្ទេរដែនកំណត់។