Skip to main content

ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចដក Cardless Cash ទោះបីជាខ្ញុំមានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវក៏ដោយ?


វាអាចមានហេតុផលពីរ៖ សាច់ប្រាក់គ្មានប័ណ្ណត្រូវបានដករួចហើយ (អ្នកអាចសួរអ្នកប្រាប់សាខាដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការ) សាច់ប្រាក់គ្មានប័ណ្ណត្រូវបានផុតកំណត់រួចហើយបន្ទាប់ពី 10 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ហើយបានបង្វិលសងត្រឡប់ទៅគណនីរបស់អ្នកផ្ញើវិញ។

វាអាចមានហេតុផលពីរ៖

  • សាច់ប្រាក់គ្មានប័ណ្ណត្រូវបានដករួចហើយ (អ្នកអាចសួរអ្នកប្រាប់សាខាដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការ)
  • សាច់ប្រាក់គ្មានប័ណ្ណត្រូវបានផុតកំណត់រួចហើយបន្ទាប់ពី 10 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ហើយបានបង្វិលសងត្រឡប់ទៅគណនីរបស់អ្នកផ្ញើវិញ។