Skip to main content

តើគណនីអ្នកទទួលជាអ្វី?


នៅក្នុងទម្រង់ចុះឈ្មោះតាមធនាគារអេឡិចត្រូនិកអ្នកអាចកំណត់ថាគ្មានឬច្រើនបំផុត 5 គណនីអ្នកទទួល។ វាជាជម្រើសសម្រាប់អតិថិជនដែលចង់ផ្ទេរប្រាក់ទៅឱ្យតែគណនីអ្នកទទួលដែលបានកំណត់ប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅនរណាម្នាក់អ្នកមិនគួរកំណត់គណនីអ្នកទទួលណាមួយឡើយ។

នៅក្នុងទម្រង់ចុះឈ្មោះតាមធនាគារអេឡិចត្រូនិកអ្នកអាចកំណត់ថាគ្មានឬច្រើនបំផុត 5 គណនីអ្នកទទួល។ វាជាជម្រើសសម្រាប់អតិថិជនដែលចង់ផ្ទេរប្រាក់ទៅឱ្យតែគណនីអ្នកទទួលដែលបានកំណត់ប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅនរណាម្នាក់អ្នកមិនគួរកំណត់គណនីអ្នកទទួលណាមួយឡើយ។