Skip to main content

តើខ្ញុំផ្លាស់ប្តូរដែនកំណត់របស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?


អ្នកអាចគ្រប់គ្រងដែនកំណត់របស់អ្នកនៅក្នុងម៉ឺនុយ -> សុវត្ថិភាព -> ការផ្ទេរដែនកំណត់នៅពេលណាក៏បានដែលអ្នកចង់បាន។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើនដែនកំណត់លើសពី $100,000 អ្នកត្រូវមកកាន់សាខាធនាគារ PPCBank របស់យើង។

អ្នកអាចគ្រប់គ្រងដែនកំណត់របស់អ្នកនៅក្នុងម៉ឺនុយ -> សុវត្ថិភាព -> ការផ្ទេរដែនកំណត់នៅពេលណាក៏បានដែលអ្នកចង់បាន។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើនដែនកំណត់លើសពី $100,000 អ្នកត្រូវមកកាន់សាខាធនាគារ PPCBank របស់យើង។