Skip to main content

តើអ្នកទទួលអាចដកប្រាក់នៅពេលក្រោយនៅពេលណាក៏បាន?


Cardless Cash មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ ប្រាក់នឹងត្រូវបានបង្វិលសងទៅអ្នកផ្ញើសាច់ប្រាក់គ្មានប័ណ្ណ។ យើងអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនដកប្រាក់ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃធ្វើការ។ ប្រសិនបើប្រាក់ត្រូវបានបង្វិលសងទៅអ្នកផ្ញើរួចហើយ អ្នកគួរតែសុំអ្នកផ្ញើឱ្យផ្ញើឡើងវិញ។

Cardless Cash មានកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ ប្រាក់នឹងត្រូវបានបង្វិលសងទៅអ្នកផ្ញើសាច់ប្រាក់គ្មានប័ណ្ណ។ យើងអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនដកប្រាក់ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃធ្វើការ។ ប្រសិនបើប្រាក់ត្រូវបានបង្វិលសងទៅអ្នកផ្ញើរួចហើយ អ្នកគួរតែសុំអ្នកផ្ញើឱ្យផ្ញើឡើងវិញ។