Skip to main content

តើសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមរយះ អេ អឹម ខេ មានតម្លៃប៉ុន្មាន?


ថ្លៃសេវារបស់យើងគឺ៖ ដែនកំណត់ (រហូតដល់) ប្រភេទផ្ទេរប្រាក់ ថ្លៃសេវា ថ្លៃសេវា PPCBank ថ្លៃសេវា AMK ថ្លៃសេវាសរុបរបស់អ្នកផ្ញើ 1,000 ដុល្លារឬ 4,000,000 រៀល Mobile App/smartBiz 0.5 ដុល្លារ/ 2,000 រៀល 1.5 ដុល្លារ/ 6,000 រៀល 2.0 ដុល្លារ/ 8,000 រៀល Counter’s Service 1.0 ដុល្លារ/ 4,000 រៀល 1.5 ដុល្លារ/ 6,000 រៀល 2.5 ដុល្លារ/ 10,000 រៀល

ថ្លៃសេវារបស់យើងគឺ៖

ដែនកំណត់ (រហូតដល់)ប្រភេទផ្ទេរប្រាក់ថ្លៃសេវា
ថ្លៃសេវា PPCBankថ្លៃសេវា AMKថ្លៃសេវាសរុបរបស់អ្នកផ្ញើ
1,000 ដុល្លារឬ 4,000,000 រៀលMobile App/smartBiz0.5 ដុល្លារ/ 2,000 រៀល1.5 ដុល្លារ/ 6,000 រៀល2.0 ដុល្លារ/ 8,000 រៀល
Counter’s Service1.0 ដុល្លារ/ 4,000 រៀល1.5 ដុល្លារ/ 6,000 រៀល2.5 ដុល្លារ/ 10,000 រៀល