Skip to main content

តើមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើអ្នកទទួលភ្លេចព័ត៌មាន Cardless Cash ដើម្បីដកប្រាក់?


ចំពោះករណីបែបនេះ យើងមិនអាចផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយបានទេនៅពេលដែលអ្នកបាត់បង់។ សូមរង់ចាំរហូតដល់ប្រាក់ Cardless Cash ត្រូវបានបង្វិលសងទៅអ្នកផ្ញើវិញ។ បន្ទាប់មក អ្នកផ្ញើអាចផ្ញើសាច់ប្រាក់ដោយគ្មានប័ណ្ណឡើងវិញ។

ចំពោះករណីបែបនេះ យើងមិនអាចផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយបានទេនៅពេលដែលអ្នកបាត់បង់។ សូមរង់ចាំរហូតដល់ប្រាក់ Cardless Cash ត្រូវបានបង្វិលសងទៅអ្នកផ្ញើវិញ។ បន្ទាប់មក អ្នកផ្ញើអាចផ្ញើសាច់ប្រាក់ដោយគ្មានប័ណ្ណឡើងវិញ។