Skip to main content

តើមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើអ្នកទទួលភ្លេចព័ត៌មាន Cardless Cash ដើម្បីដកប្រាក់?


អ្នកផ្ញើអាចពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការគណនីយ៉ាងងាយស្រួលដូចជា ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ, លេខកូដ/ស្ថានភាព ហើយចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទទួលមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។

អ្នកផ្ញើអាចពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការគណនីយ៉ាងងាយស្រួលដូចជា ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ, លេខកូដ/ស្ថានភាព ហើយចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទទួលមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។