Skip to main content

តើភាសាអ្វីខ្លះដែលមាននៅលើសេវាកម្មវិធី PPCBank Mobile?


យើងមាន5 ភាសាផ្សេងគ្នា៖ ភាសាខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេស ភាសាកូរ៉េ ភាសាចិន ភាសាជប៉ុន អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរភាសាតាមរយៈ Menu => Setting => Change Language

យើងមាន5 ភាសាផ្សេងគ្នា៖

  • ភាសាខ្មែរ
  • ភាសាអង់គ្លេស
  • ភាសាកូរ៉េ
  • ភាសាចិន
  • ភាសាជប៉ុន
    អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរភាសាតាមរយៈ Menu => Setting => Change Language