Skip to main content

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទៅក្នុងប័ណ្ណ PayOn របស់ខ្ញុំ?


ដើម្បីបញ្ចូលទឹកប្រាក់ប័ណ្ណ PayOn របស់អ្នក អ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺលេខប័ណ្ណរបស់អ្នក និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់បញ្ចូល។

ដើម្បីបញ្ចូលទឹកប្រាក់ប័ណ្ណ PayOn របស់អ្នក អ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺលេខប័ណ្ណរបស់អ្នក និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់បញ្ចូល។