Skip to main content

តើថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់តាម Western Union មានប៉ុន្មាន?


ព័ត៌មានលម្អិតអំពីថ្លៃសេវា : ចំនួនទឹកប្រាក់(ដុល្លារ​អាមេរិក) ថ្លៃសេវា(ដុល្លារ​អាមេរិក) 0.01 ដល់ 100 15.00 101 ដល់ 200 22.00 201 ដល់ 300 29.00 301 ដល់ 400 34.00 401 ដល់ 500 41.00 501 ដល់ 625 46.00 626 ដល់ 750 47.00 751 ដល់ 1,000 52.00 1,001 ដល់ 1,500 66.00 1,501 ដល់ 1,750 77.00 1,751 ដល់ 2,000 90.00 2,001 ដល់ 2,500 110.00 2,501 ដល់ 3,000 […]

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីថ្លៃសេវា :

ចំនួនទឹកប្រាក់(ដុល្លារ​អាមេរិក) ថ្លៃសេវា(ដុល្លារ​អាមេរិក)
0.01 ដល់ 10015.00
101 ដល់ 20022.00
201 ដល់ 30029.00
301 ដល់ 40034.00
401 ដល់ 50041.00
501 ដល់ 62546.00
626 ដល់ 75047.00
751 ដល់ 1,00052.00
1,001 ដល់ 1,50066.00
1,501 ដល់ 1,75077.00
1,751 ដល់ 2,00090.00
2,001 ដល់ 2,500110.00
2,501 ដល់ 3,000130.00
3,001 ដល់ 3,500150.00
3,501 ដល់ 4,000170.00
4,001 ដល់ 4,500190.00
4,501 ដល់ 5,000210.00