Skip to main content

តើចំនួនអតិបរមាដែលខ្ញុំអាចផ្ញើជាមួយសាច់ប្រាក់គ្មានប័ណ្ណគឺជាអ្វី?


អ្នកអាចផ្ញើសាច់ប្រាក់គ្មានប័ណ្ណរហូតដល់ $1,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ និង $1,000 ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ។

អ្នកអាចផ្ញើសាច់ប្រាក់គ្មានប័ណ្ណរហូតដល់ $1,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ និង $1,000 ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ។