Skip to main content

តើខ្ញុំអាចបង់វិក្កយបត្ររបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់បានទេ?


ទេ។ សូមធ្វើតាមការណែនាំរបស់វិក្កយបត្រ និងបង់ប្រាក់ 3 ថ្ងៃមុនថ្ងៃកំណត់វិក្កយបត្ររបស់អ្នក។

ទេ។ សូមធ្វើតាមការណែនាំរបស់វិក្កយបត្រ និងបង់ប្រាក់ 3 ថ្ងៃមុនថ្ងៃកំណត់វិក្កយបត្ររបស់អ្នក។