Skip to main content

តើខ្ញុំអាចកំណត់ពេលបញ្ចូលទឹកប្រាក់ PayOn របស់ខ្ញុំនាពេលអនាគតបានទេ?


បាទ។ អ្នកអាចបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដែលអ្នកចង់បញ្ចូលទឹកប្រាក់នាពេលអនាគត។

បាទ។ អ្នកអាចបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដែលអ្នកចង់បញ្ចូលទឹកប្រាក់នាពេលអនាគត។