Skip to main content

តើខ្ញុំត្រូវមានគណនី PPCBank ដើម្បីដកសាច់ប្រាក់គ្មានប័ណ្ណទេ?


ទេ អ្នកមិនត្រូវការគណនី PPCBank ដើម្បីដកប្រាក់ទេ។ អ្នកគ្រាន់តែអាចចូលទៅកាន់ ATM ឬសាខាណាមួយរបស់យើងជាមួយនឹងព័ត៌មាន Cardless Cash ដែលអ្នកបានទទួលតាមរយៈ SMS និងអ្នកផ្ញើដើម្បីដកប្រាក់។ ការណែនាំនៅក្នុងសារ SMS នឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកថាតើត្រូវទៅសាខា ឬ ATM ឬណាមួយនៃពួកគេ។

ទេ អ្នកមិនត្រូវការគណនី PPCBank ដើម្បីដកប្រាក់ទេ។ អ្នកគ្រាន់តែអាចចូលទៅកាន់ ATM ឬសាខាណាមួយរបស់យើងជាមួយនឹងព័ត៌មាន Cardless Cash ដែលអ្នកបានទទួលតាមរយៈ SMS និងអ្នកផ្ញើដើម្បីដកប្រាក់។ ការណែនាំនៅក្នុងសារ SMS នឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកថាតើត្រូវទៅសាខា ឬ ATM ឬណាមួយនៃពួកគេ។