Skip to main content

តើខ្ញុំអាចផ្ទេរទៅណាខ្លះ?


អ្នកអាចផ្ទេរទៅលេខគណនីណាមួយរបស់បុគ្គល ឬអាជីវករដៃគូធនាគារដែលគាំទ្រKHQR ។

អ្នកអាចផ្ទេរទៅលេខគណនីណាមួយរបស់បុគ្គល ឬអាជីវករដៃគូធនាគារដែលគាំទ្រKHQR ។