loader image

Language:

Language:

Language:

ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

Home - ធនាគារសម្រាប់អាជីកម្ម - ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

សេវា​ហិរញ្ញប្បទាន​ពាណិជ្ជកម្ម ដើរតួនាទី​យ៉ាងសំខាន់​ក្នុង​ការជួយ​ដល់​ពាណិជ្ជករ​ក្នុងការ​ធ្វើ​ជំនួញ​ពី​ប្រទេសមួយ​ទៅ​ប្រទេស​មួយទៀត​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល​។ សេវាកម្ម​ទាំងអស់នេះ គឺជា​វិធី​ដែលមាន​សុវត្ថិភាព​បំផុត​ក្នុង​ការធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​សាច់ប្រាក់​ក្នុង​ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ​។ ចាប់តាំងពី​ធនាគារ ភីភីស៊ីប៊ែង ចាប់ដំណើរការ​សេវា​នេះ​នៅក្នុង​ឆ្នាំ 2008 ជាមួយ​បណ្តាញ​សេវា​ធនាគារ​ដៃគូ​នៅក្រៅ​ប្រទេស និង​ជាមួយ​ធនធាន​អ្នកជំនាញ​ក្នុងស្រុក និង​បណ្តាញ​សេវាកម្ម​សាកល ធនាគារ ភីភីស៊ីប៊ែង សូម​ធ្វើការ​ធានាថា យើង​អាចធ្វើ​ការប្រឹក្សា​យោបល់ និង​ផ្តល់នូវ​លទ្ធផល​ល្អ​បំផុត​ដល់​អាជីវកម្ម​របស់លោក​អ្នក​តាមរយៈ​សេវា​ទាំងអស់នេះ​។​

 

​សេវាកម្ម​ទាំងអស់ មាន​ដូចខាងក្រោម​៖

ឯកសារ​ឥណទាន​
​ការនាំ​ចូល​៖ លិខិតឥណទាន​

  •   ​ធនាគារ ភីភីស៊ីប៊ែង បានចេញ​លិខិតឥណទាន​ជំនួស​ឲ្យ​អ្នកទិញ ជូន​ដល់​អ្នកលក់​ដើម្បី​ធានា​ការបង់ប្រាក់​ត្រឹមត្រូវ​នៅពេល​អ្នក​លក់បាន​បំពេញ​និង​អនុវត្តតាម​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​កិច្ចសន្យា​នៅក្នុង​លិខិតឥណទាន​នេះ​។​

​ការនាំចេញ​៖ លិខិតឥណទាន​

  •   ​ធនាគារ ភីភីស៊ីប៊ែង ប្រឹក្សា​យោបល់ បញ្ជាក់ និង​ធ្វើ​ការចរចា​លើ​ឯកសារ​ឥណទាន​ដែល​ចេញ​ដោយ​ធនាគារ​របស់​អ្នកទិញ​។ ធនាគារ ភីភីស៊ីប៊ែង ត្រួតពិនិត្យ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​កិច្ចសន្យាលក់ និង​ធ្វើការ​ទាមទារ​ការទូទាត់​ប្រាក់​។​

​ការធានា​ពី​ធនាគារ​

A. ការធានា​ពី​ធនាគារ​ក្នុងប្រទេស​

  •  ​ការធានា​ចំពោះ​ការដេញថ្លៃ​៖ ធនាគារ​នឹង​ចេញ​ជូន​ដើម្បី​ធានា​លើ​ការទាមទារ​ណាមួយ​ដោយ​ភាគី​ស្នើសុំ​ធ្វើការ​ដេញថ្លៃ ទល់នឹង​ភាគី​អ្នកដេញថ្លៃ ក្នុងករណី​មានការ​លុបចោល​នូវ​ការដេញថ្លៃ ឬ​នៅមុន​កាលបរិច្ឆេទ​ផុតកំណត់ ឬ​ប្រសិនបើ​ការដេញថ្លៃ​ត្រូវបាន​កែ​ប្រែជា​ឯកតោភាគី ឬ​ប្រសិនបើ​ភាគី​អ្នកដេញថ្លៃ (​នៅពេល​ទទួលបាន​កិច្ចសន្យា​) ធ្វើការ​បដិសេធ​មិន​ចុះហត្ថលេខា ឬ​មិន​ផ្តល់​ការធានា​បន្ថែម​ចំពោះ​សំណើសុំ​នោះ​។​
  •  ការធានា​លើ​ការអនុវត្ត​ការងារ​​៖ ធនាគារ​នឹង​ចេញ​ជូន​ដើម្បី​ធ្វើការ​ធានា​លើ​ការទាមទារ​ណាមួយ​ដោយ​អ្នកទិញ ទល់នឹង​អ្នកលក់​ដែល​កើតចេញពី​កំហុស​នៃ​ការប្រគល់​ទំនិញ ឬ​ការបំពេញ​ការងារ​ក្នុង​រយៈពេល​នៃ​កិច្ចសន្យា​ដែល​បាន​ចុះហត្ថលេខា​រវាង​គូភាគី (​ឧ​.​ទា​. ការសាងសង់ ការប្រគល់​ទំនិញ និង​ការ​ផ្គុំ​ដំឡើង​…)​។​
  •  ការធានា​ចំពោះ​ការបង់ប្រាក់​៖ ត្រូវ​បានចេញ​ដើម្បី​ធានា​ចំពោះ​ការទាមទារ​ដោយ​ភាគី​អ្នកលក់ ទល់នឹង​ភាគី​អ្នកទិញ​សម្រាប់​ការទូទាត់​ប្រាក់​តាម​តម្លៃ​កិច្ចសន្យា​នៅត្រឹម​កាលបរិច្ឆេទ​ដែល​បាន​ឯកភាពគ្នា​។​
  •  ការធានា​ចំពោះ​បុរេប្រទាន​៖ ធនាគារ​នឹង​ចេញ​ជូន​ដើម្បី​ធានា​ចំពោះ​ការទាមទារ​ដោយ​ភាគី​អ្នកទិញ ទល់នឹង​ភាគី​អ្នកលក់​សម្រាប់​សំណង​ទូទាត់​នៃ​ការបង់ប្រាក់​ជាមុន​របស់​អ្នកទិញ​ទៅតាម​តម្លៃ​កិច្ចសន្យា នៅ​មុនពេល​ប្រគល់​ទំនិញ (​ឬ​ការបង់ប្រាក់​ជាមុន​គ្រប់​ចំនួន​) នៅក្នុង​ករណី​ដែល​អ្នកលក់​ខកខាន​មិនបាន​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​កិច្ចសន្យា​របស់ខ្លួន​ឲ្យ​បាន​ពេញលេញ​។​
  •  ការធានា​ចំពោះ​ការ​រក្សាទុក​ប្រាក់៖ ធនាគារ​នឹង​ចេញ​ជូន​ដើម្បី​ធានា​ចំពោះ​ការទាមទារ​របស់​អ្នកទិញ​ទល់នឹង​អ្នកលក់ ដោយសារ​ការខូចខាត​ដែល​អាច​កើតមាន ដែល​កើតចេញពី​ការប្រគល់​ទំនិញ​ដូចខាងក្រោម​។​

B. ការធានា​នៅក្រៅ​ប្រទេស​

  •  ការធានា​នៅក្រៅ​ប្រទេស​/ លិខិតធានា​របស់​ធនា​គារ (SBLC)៖ ជាការ​ធានា​ចំពោះ​ការបង់ប្រាក់​ដែល​ចេញ​ដោយ​ធនាគារ ភីភីស៊ីប៊ែង ជំនួសមុខ​ឲ្យ​អតិថិជន ដែល​ត្រូវបាន​ប្រើប្រាស់​ជាការ​ធានា​ចំពោះ​ការបង់ប្រាក់ ប្រសិនបើ​អតិថិជន​ខកខាន​មិនបាន​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​នៃ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ​ភាគី​ទី​បី​។​

C. ការធានា​ចំពោះ​ការដឹកជញ្ជូន​

  •  ​ការធានា​ចំពោះ​ការដឹកជញ្ជូន​៖ ចេញ​ដោយ​ធនាគារ ភីភីស៊ីប៊ែង ដើម្បី​ធានាថា​ក្រុមហ៊ុន​ដឹកជញ្ជូន នឹង​បញ្ចេញ​ទំនិញ​ជូន​ដល់​អតិថិជន​ដោយ​ពុំ​ចាំបាច់​ធ្វើការ​បង្ហាញ​ប័ណ្ណដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ​ច្បាប់ដើម​នោះទេ​។​
"]