Skip to main content
ឥណទាន 700

ជំរុញភាពរីកចម្រើនរបស់លោកអ្នកជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះ!

ឥណទាន 700 ត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ផ្តល់ជូនអតិថិជន ដែលមានបំណង ចង់ពង្រីកអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់របស់ខ្លួន ឬបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី។ អតិថិជននឹងទទួល បានការអនុម័ត ត្រឹមរយៈពេលតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ក្រោយដាក់ឯកសារតម្រូវគ្រប់គ្រាន់។

អត្ថប្រយោជន៍៖


  • 1

   ដំណើរការអនុម័តកម្ចីងាយស្រួល និងរហ័ស ត្រឹមរយៈពេលតែ3ថ្ងៃ សម្រាប់ ឯកសារគ្រប់គ្រាន់

  • 2

   អត្រាការប្រាក់ថេរ 8.50% ក្នុង1ឆ្នាំ

  • 3

   លក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះការសងប្រាក់ដើមរហូតដល់12ខែ


លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ៖


រូបិយប័ណ្ណ៖ រៀល និងដុល្លារ
ចំនួន​ឥណទាន​៖300,001 ដុល្លារ – 700,000 ដុល្លារ
រយៈពេលកម្ចី៖ រហូតដល់100ខែ
របៀបសង៖ -បង់ប្រាក់រំលស់ប្រាក់ដើមថេរ និងការប្រាក់ថយចុះ
-បង់ប្រាក់រំលស់ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ថយចុះ
អត្រាការប្រាក់៖ 8.50% ក្នុង1ឆ្នាំ
ទ្រព្យបញ្ចាំ៖ ដី និងអគារ (ប្លង់រឹង ឬទន់)

ស្នើសុំ៖


 • 1

  អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ

 • 2

  ប័ណ្ណចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម និងប័ណ្ណប៉ាតង់

 • 3

  កិច្ចសន្យាការងារ ឬច្បាប់ចម្លងនៃប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិអចលនវត្ថុ

ស្នើសុំកម្ចីឥឡូវនេះតាមរយៈទម្រង់ខាងក្រោម:

  ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
  ព័ត៌មានចំណូល និងចំនួនកម្ចីដែលស្នើសុំ

  លក្ខខណ្ឌ

  ខ្ញុំអនុញ្ញាតិអោយធនាគារ PPCBank ប្រមូលព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងពាក្យស្នើសុំ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យស្នើសុំនេះ ហើយបង្ហាញទៅភាគីទីបីក្នុងគោលបំណងដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងមាត្រា ៨ នៃប្រកាសស្តីពីការធ្វើរបាយការណ៍ឥណទាន។ ខ្ញុំយល់ស្របថាក្រុមហ៊ុនស៊ីប៊ីស៊ី ខូអិលធីឌី ដែលមានទីតាំងនៅអាគារវឌ្ឍនៈ (ជាន់ ៩) ផ្ទះលេខ ៦៦ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជានិងអាស័យដ្ឋានរបស់ធនាគារ PPCBank ដែលមានផ្ទះលេខ ២១៧ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា នឹងទទួលខុសត្រូវលើការប្រមូលព័ត៌មាន ធ្វើប្រតិបត្តិការលើទិន្នន័យ និងផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យ។ខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំ ហើយស្នើសុំការកែប្រែ ឬលុបទិន្នន័យ នៅពេលមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមនីតិវិធីដែលបានបង្កើតឡើងដោយប្រកាសស្តីពីការធ្វើរបាយការណ៍ឥណទាន និងច្បាប់ក្រមសីលធម៌ផ្សេងៗ។ ខ្ញុំយល់ព្រមជាមួយ PPCBank និងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដើម្បីប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់សម្រាប់សកម្មភាពទីផ្សារ និងយល់ព្រមថាព័ត៌មានអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការរក្សាទុកលើកលែងតែស្នើសុំលុបចោលព័ត៌មាន។

  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

  សូមទាក់ទងសេវាកម្មបម្រើអតិថិជនរបស់យើងឥឡូវនេះ 096 3 909 909 / 023 909 909 ជជែកជាមួយក្រុមការងារតាម Live Chat ឬ មកកាន់សាខាណាមួយរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម។