Skip to main content

ធនាគារភ៊ីភ៊ីស៊ីប៊ែង ទន្ទឹងរង់ចាំឆ្នាំ ២០២១ បន្ទាប់ពីលទ្ធផលល្អប្រសើរជាងការរំពឹងទុកក្នុងឆ្នាំ ២០២០


ការចុះបញ្ជីផ្សារហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងកំណើនប្រាក់បញ្ញើ ១៥ ភាគរយក្នុងចំណោមចំណុចសំខាន់ផ្សេងៗ។
ថ្ងៃចន្ទ ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០​ - ធនាគារភ៊ីភ៊ីស៊ីប៊ែងប្លាស់ប្ដូរទីតាំងទៅដូនពេញ។​​​​ សាខាផ្សារថ្មីដែលស្ថិតនៅប្រសព្វមហាវិថីមុនីវង្សនិងកម្ពុជាក្រោមបានប្លាស់ប្ដូរទៅជិតមន្ទីរពេទ្យល្បីមួយ​ហើយបានដាក់ឈ្មោះសាខានោះថា ធនាគារភ៊ីភ៊ីស៊ីប៊ែងសាខាកាល់ម៉ែត។ ការប្ដូរទីតាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យវត្តមានធនាគាររីកដុះដាលខ្លាំងឡើងដោយ ស្ថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុង ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជន​ក្នុងការធ្វើប្រត្តិបត្តការធនាគារ។​

ធនាគារភ៊ីភ៊ីស៊ីប៊ែងស្វាគមន៍ត្រីមាសថ្មីនេះជាមួយភាពជោគជ័យក្នុងវិស័យធនាគាររបស់ពួកគេ។ទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានការណ៍តានតឹងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២០បណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលនៃជម្ងឺកូវីដ១៩​ក៏ដោយ។​ ខណៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេសរសើរសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជម្ងឺកូវីដ១៩ឲ្យស្ថិតនៅក្រោម ៤០០ នាក់ហើយគ្មានរបាយការណ៍ អ្នកស្លាប់។ ឆ្នាំ២០២០ បានបង្ហាញនូវបញ្ហាប្រឈមដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រនិងទូទាំងពិភពលោក។

ឆ្នាំនេះយើងសង្កេតឃើញថាធនាគារភ៊ីភ៊ីស៊ីប៊ែងបានពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួន ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ធនាគារបានបន្ថែមបណ្ដាញសាខាថ្មីពីរទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ គឺ សាខាព្រះសីហនុ ដែលស្ថិតនៅបណ្តោយមហាវិថីព្រះសីហនុ និង សាខាជ្រោយចង្វារ។​ សរុបបញ្ចូលគ្នាសាខារបស់ ធនាគារភ៊ីភ៊ីស៊ីប៊ែងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកើនដល់ ២៣សាខា ចំណែកៈឯចំនួនម៉ាស៊ីនអេធីអឹមក៏មានការកើនឡើងរហូតដល់៦៥ ដែលបង្កើនភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនរបស់ពួកគេ។​

មជ្ឍមណ្ឌលសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមថ្មីមួយទៀតបានបើកបម្រើការនៅឆ្នាំនេះស្របតាមការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ធនាគារភ៊ីភ៊ីស៊ីប៊ែងក្នុងការផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងការទទួលបានសេវាកម្មធនាគារ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុង សាខាផ្សារហេងលី  និងសាខាជ្រោយចង្វារ។ មជ្ឈមណ្ឌលទាំងពីរនេះស្ថិតនៅទីតាំងនៅយុទ្ធសាស្រ្ត ដែលបានរួមចំណែកដល់ការកើនឡើង ៦,៨២ ភាគរយនៃអតិថិជនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងខ្នាតកណ្ដាលនៅចុងត្រីមាសទី ៣។ ម្ចាស់អាជីវកម្មពិតជារីករាយនឹងវិធីសាស្រ្តរបស់ធនាគារ ដែលផ្តល់ជូននូវបុគ្គលិកពិគ្រោះយោបល់ស៊ីជម្រៅនិងផ្ដល់ជូនលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់តម្រូវការកម្ចីហិរញ្ញវ្ថុរបស់ពួកគាត។ ការផ្ដល់ព័ត៌មាននិងជំនួយការទាក់ទងនឹងកម្មវិធីទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈប័ណ្ណប្រើមុខងារដោយមិនប្រើកាត។ ទាំងនេះមិនត្រឹមតែជួយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមប្រមូលការទូទាត់ប្រាក់ពីអតិថិជនរបស់ពួកគេដោយសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងកាត់បន្ថយចំណាយប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេផងដែរដែលជាកត្តាសំខាន់ម្ចាស់អាជីវកម្មភាគច្រើនចាប់អារម្មណ៍នៅឆ្នាំនេះ។

 

ជំហានដ៏ថ្មីមួយរបស់ធនាគារភ៊ីភ៊ីស៊ីប៊ែង នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០ នោះគឺការចុះការបោះផ្សាយជាសាធារណៈនូវសញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្មដោយជោគជ័យរបស់ខ្លួននៅផ្សារហ៊ុនកម្ពុជា។​ គម្រោងក្នុងការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម គ្រោងធ្វើឡើងតែមួយដំណាក់កាលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពនៃវីរុសកូវីដ១៩ក៏បានផ្លាស់ប្តូរនោះដោយការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម បានចេញជាពីរដំណាក់កាល។ ខណៈពេលដែលការបែងចែងនេះមានភាពថ្មីស្រឡាងសម្រាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវាជារឿងធម្មតា ហើយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរក៏ជាទឹកដីកំណើតរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនធនាគារភ៊ីភ៊ីស៊ីប៊ែងគឺ ក្រុមហ៊ុន JB Financial Group និងក្រុមហ៊ុន Apro Financial Co ។

 

ដំណាក់កាលទី ២ នៃការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្ម ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដែលបង្ហាញពីទំនុកចិត្តក្នុងស្រុកចំពោះប្រតិបត្តិការធនាគារភ៊ីភ៊ីស៊ីប៊ែង។ ដំណាក់កាលទាំងពីរចាប់ផ្ដើមពីខែមេសានិងតុលាប្រាក់សញ្ញាប័ណ្ណសរុបមានចំនួន ៨០០.០០០ ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងតម្លៃសរុប ៨០ ពាន់លានរៀលដែលតំណាងឱ្យតម្លៃស្មើ ១០០.០០០ រៀលក្នុងមួយចំណង។ មូលបត្របំណុលមានរយៈពេលកំណត់ ៣ ឆ្នាំដោយមានអត្រាការប្រាក់ ៦,៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ថវិកាដែលប្រមូលបាន ធនាគារដែលផ្តល់ដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដោយពួកគេបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការរាតត្បាតជាសាកលពីវីរុសកូវីដ១៩។​

ការចុះបញ្ជីទីផ្សារភាគហ៊ុននិងការវិនិយោគជាបន្តរបស់ធនាគារក្នុងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមបានបង់ភាគលាភសម្រាប់ ធនាគារនៅឆ្នាំនេះ។ ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីធនាគារភ៊ីភ៊ីស៊ីប៊ែង គោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃការរាយការណ៍។ ទីផ្សារមូលប័ត្រកម្ពុជានឹងត្រូវបង្ហាញលទ្ធផលការងារសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ លើគ្រប់អង្គភាពដែលបានចុះបញ្ជីបន្ទាប់ពីពិនិត្យរួច។

ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំដែលធនាគារភ៊ីភ៊ីស៊ីប៊ែងបានគ្រោងនឹងខិតខំខិតទៅជិតអតិថិជនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដោយសារការរាតត្បាតយើងត្រូវរក្សា“ គម្លាតសង្គម”។ ធនាគារបានប្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅតាមស្ថានការណ៍ដោយផ្ដល់ជម្រើសដល់អតិថិជនមានជម្រើសក្នុងការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេដោយមិនចាំបាច់មកដល់សាខាផ្ទាល់។ ជាលទ្ធផលការទូទាត់វិក័យប័ត្រទឹកភ្លើង និងសេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុង ប្រទេស តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ និងផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសតាមប្រព័ន្ធស្វីវ។ ប័ណ្ណវីសាដោយមិនប្រើកាតបានក្លាយជាមធ្យោបាយដ៏ប្រសើរមួយដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់ សាច់ប្រាក់ផ្ទាល់។​ ធនាគារភ៊ីភ៊ីស៊ីប៊ែង បានដំណើរការការលើកលែងថ្លៃប្តូរប័ណ្ណសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានប័ណ្ណនេះ អតិថិជននៅភ្នំពេញនៅតែអាចទទួលបានការដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ ។

ឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតយើងក៏បានផ្ដល់នូវសេវា អតិថិជនក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានតាមរយៈបណ្តាញសង្គមច្រើន​ ទន្ទឹមនឹងនេះធនាគារភ៊ីភ៊ីស៊ីប៊ែងបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជន ២៤/៧ ដែលមានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាការជជែកផ្ទាល់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក​ ឬ គេហទំព័ររបស់ធនាគារ ឬ សេវាធនាគារចល័ត និងសេវាធនាគារអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនគឺ smartBiz ។ ជាមួយនឹងការបន្តរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតធនាគារភ៊ីភ៊ីស៊ីប៊ែងសង្កេតឃើញថាប្រជាជននៅតែជ្រើសរើសការទទួលបានពត័មានពីសេវាធនាគារពីចម្ងាយតាមរយៈ រការគេហទំព័រថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស។

ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នពិតជា ពិបាកណាស់ក្នុងការធ្វើដំណើរ ដោយមានអតិថិជន របស់ខ្លួនមកពីប្រទេសកូរ៉េជប៉ុននិងចិនធនាគារភ៊ីភ៊ីស៊ីប៊ែងយល់ច្បាស់ថាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់អតិថិជនទាំងនោះដែលមានព័ត៌មានថ្មីៗនៅក្នុងដៃ។ ហេតុនេះហ់យទើបធនាគារ​ មានផ្នែក“ ការិយាល័យជប៉ុន” ដែលឱ្យអតិថិជនជប៉ុនអាចទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតបាន។ព័ត៌មានជាភាសាកូរ៉េនិងចិនក៏កំពុងធ្វើឱ្យដំណើរការសម្រេចចិត្តមានសុវត្ថិភាពនិងងាយស្រួលតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់អតិថិជនរបស់ធនាគារទាំងអស់។

វាពិតជាឆ្នាំដ៏មមាញឹកប៉ុន្តែមានទទួលបានផលិតភាពខ្ពស់នៅធនាគារភ៊ីភ៊ីស៊ីប៊ែង ។ យើងសូមជូនពរអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខក្នុងឆ្នាំថ្មីហើយយើងសង្ឃឹមថាមានតែឆ្នាំ ២០២១នឹងជាឆ្នាំដ៏ប្រសើរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា។ ដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវបានអនុម័តតាមដំណាក់កាល ជុំវិញពិភពលោកយើងទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្តើមមើលឃើញភាពស្រស់បំព្រងនៅចុងឆ្នាំ ២០២០ ។

ទោះឆ្នាំ ២០២១ នាំមកនូវរឿងអ្វីក៏ដោយតែរឿងមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចជឿទុកចិត្តបានគឺធនាគារភ៊ីភ៊ីស៊ីប៊ែងនឹងស្ថិតនៅទីនោះជានិច្ចសម្រាប់អតិថិជនខ្លួន ស្តាប់និងខិតខំដើម្បីផ្តល់ជូនសេវាធនាគារប្រកបដោយ ដំណើរការ​យ៉ាងរលូន សុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងមានភាពងាយស្រួល។