Skip to main content

ការបញ្ជាក់ពីធនាគារ មានន័យថា​​ធនាគារនឹងចេញលិខិតបញ្ជាក់មួយច្បាប់ ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀត ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់បញ្ញើ ឥណទាន សេវាបញ្ញើតាមរយៈប្រអប់សេវាសុវត្ថិភាព ការធានារបស់ធនាគារកម្រិតឥណទាន ។ល។

លោកអ្នកនឹងត្រូវការបញ្ជាក់ប្រភេទនេះ ប្រសិនបើលោកអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការ ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម និងមូលហេតុដទៃផ្សេងទៀត។