loader image

Language:

Language:

Language:

អាជ្ញាប័ណ្ណសេវាធនាគារ

Home - អំពីធនាគារ PPCBANK - អាជ្ញាប័ណ្ណសេវាធនាគារ

អាជ្ញាប័ណ្ណ សេវា ធនាគារ

ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​អនុញ្ញាតឱ្យ​ ​ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ ម.ក ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ធនាគារ​នៅ​អគារ​លេខ 217 មហាវិថី​នរោត្តម (​ផ្លូវ​ 41) ​សង្កាត់​ទន្លេបាសាក់ ខ័​ណ្ឌ​ចំការមន រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​

​ធនាគារ​ ភ្នំពេញ​ ​ពាណិជ្ជ ម.ក ត្រូវគោរព​តាមច្បាប់​ស្តីពី​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​រាល់​វិធាន បទបញ្ញត្តិ សារាចរ និង​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​ចេញ​ដោយ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​។​

"]